چهلچراغ (8) خندق بكنيم ..

به خدا سوگند ،سزاوار رويشيم ...

در برابرمان لشگري است، تا دندان مسلح . آمده است تا ( بود ) مان را نابود كند .

وقتي هنوز نبوديم ، ( اختيار ) خلق نشده بود و وقتي آمديم او نيز متولد شد .

ما و ( اختيار ) با هم به زمين آمديم و همين باعث شد كه رشد كرديم . ديگر بودنمان

خياباني يكسويه نبود . مي شد ايستاد ، حركت كرد و حتي به عقب برگشت .

لشگري كه مقابل ماست ، نا آشنا نيست . ستون پنجمي هايش اسرار وجودمان را فاش كرده

اند . نقاط كور رادار اراده ما برايش مثل روز روشن است . و اگر ما تغيير موضع ندهيم ، ضرباتش

كاري ميشود .

بايد انديشيد و براي خود مجالي يافت تا انرژيمان جان بگيرد ...... و خندق زمينه خوبي است .

اگر هر از چندگاه دورمان خندقي بكنيم و دل از طراوت ظاهري اطرافمان ببريم ، آنگاه دشمن

نميتواند انديشه مان را تاراج كند و گوهر گرانمايه ( بودن ) به غنيمت رود. اين اسارت ـ

از آنرو كه زمينه آزاديمان را فراهم ميسازد ـ زيباست .

وقتي گرداگردمان را خندق بكنيم . حمله دشمن همه جانبه نيست . ما نيز فرصتي پيدا ميكنيم

كه زور بازويمان را تقويت كنيم .

همسفر زورمندم .!!

براي ايجاد خندق نياز به كندن نيست تنها بايد به قلعه اي از نور پناه برد و بهترين قلعه نور ـ كه

هميشه در دسترس توست ـ سجاده است . تا ميهمان آن هستي ، دشمن بي خطر

است .

امشب بيشتر از شبهاي پيش ميهمانش باش . بگذار تا دشمن از بيرون آمدنت قطع اميد كند .

احساس خوش حضور در سجاده را اگر بنويسي ، براي خودت هم جالب خواهد بود .

عمه خانوم ..


/ 26 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
airbus

بايد خندقي كند بدور دل خود تا نفوذ نكند هيچ غمي اما چه كنيم كه در آن صورت مهرباني هم از دست مي دهيم ديگر عشق هم به قلبمان نقوذ نمي كند -- اگر نقوذ دشمنان نباشد هيچ وقت امنيت آن سجاده را درك نمي كنيم

لولک

سلام........ ببين جون خودم اين حرفا بهت نمياد:)) ..... از کجا کپ ميزنی؟؟؟؟ راستی شنيدم خوب راحت شدی از دست ما....... :)).......موفق باشی. از طرف ما واسه برادرزاده هم سلام پرت کن.

سعید

سلام از سجده گفتی و امشب بقول حسن زاده آملی هذه لیله سجده.. شب آخر است و .... همیشه میگیم اینبار تو نماز سجده ها رو خوب رعایت میکنیم ولی یه باره میبینی نماز تموم شده و سجده ها رو نفهمیدی.. آره شب آخره آخر ... التماس دعا

سعید

سفر زنجیر اتصال من و توست

دل شده

سلام...جالب بود...ذعا فراموش نشه....حق يارت

مهدى

پيوسته خداى را عبادت مى كن * اوقات شريف صرف طاعت مى كن * تا صاحب آبرو شوى چو خورشيد * با نان جوين خود قناعت مىكن *

مجتبي

و اين سجاده ها ابر مرداني تقديم بشريت كرده اند. التماس دعا. يا حق

ترانه مجهول!!!

سلام ...پیشاپیش عید رو می تبریکم !!! موفق باشید ! خواهر کوچیکه!