قشنگترين کاری که بلدم

سلام خدا جونم
حالت خوبه؟می دونم که هميشه خوب و مهربونی.منم خوبم فقط دلم يه عالمه تنگ شده.يه عالمه حرف داشتم اما همش يادم رفت.
هيچ غم و غصه ای ندارم چون هميشه به يادمی.خوشحالم چون هيچ وقت تنهام نمی ذاری.يه عالمه دوستت دارم چون تو هم دوستم داری.
مرسی از دوستای خوبی که بهم دادی .ممنون از همه چيزهای خوبی که بهم ميدی.

قربونت برم
فائزه

/ 1 نظر / 14 بازدید