اين زن را می بينی ؟
به سرايت در آمدم،برای پاهايم آب نياوردی ؛اما اين زن ،پاهايم را به اشک شست و به موهای خويش خشک کرد.
مرا نبوسيدی،ليکن اين زن از بدو ورود ،باز نماند از بوسيدن پاهايم.
سرم را به روغن مسح نکردی ،ليکن او به عطر تدهين کرد پاهای مرا .
از اين رو به تو می گويم : گناهان او که بسيار است ،آمرزيده شد،چرا که بسيار عشق ورزيده؛اما او که آمرزش کمتری يافت،کمتر عشق ورزيد.

انجيل لوقا ، باب ۷ ، آيه های ۴۷-۴۴
فائزه

/ 2 نظر / 3 بازدید
kandoo

salam .bazam matlab jalebi neveshti man khosham omad

navid

الي عزيز عجب همكار خوبي داري خيلي اهل دله بهت تبريك مي گم راستي راجع به حسادت يه چيزايي مي خوام بنويسم بيا پيش ما پاينده باشي