حکمت (دهم )...
و درود خدا بر او ، فرمود : هيچ ثروتی چون عقل ؛ و هيچ فقری چون نادانی نيست . هيچ ارثی چون ادب ؛ و هيچ پشتيبانی چون مشورت نيست .

و درود خدا بر او ، فرمود : شکيبايی بر دو نوع است : شکيبايی بر آنچه خوش نميداری و شکيبايی بر آنچه دوست ميداری .

و درود خدا بر او ، فرمود : قناعت ثروتی است پايان ناپذير !

و درود خدا بر او ، فرمود : ثروت ريشه شهوتهاست ...

و درود خدا بر او ، فرمود : آن که تو را هشدار داد ؛ چون کسی است که مژده داد !

و درود خدا بر او ، فرمود : زبان تربيت نشده ؛ درنده ای است که اگر رهايش کنی می گزد !

و درود خدا بر او ، فرمود : نيش زن شيرين است .

********************************

و اما حرف خودم :

..............................................................

....................

..............................................................

.......

................و به قول شاعر و چقدر تنهايی من بزرگ است ...

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]