حكمت (نهم )..
و درود خدا بر او ، فرمود : هيچ ثروتی چون عقل ؛ و هيچ فقری چون نادانی نيست . هيچ ارثی چون ادب ؛ و هيچ پشتيبانی چون

مشورت نيست .

و درود خدا بر او ، فرمود : دل های مردم گريزان است ؛ به کسی روی آورند که خوشرويی کند .

و درود خدا بر او ، فرمود : عيب تو را آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ؛ پنهان است .

و درود خدا بر او ، فرمود : سزاوارترين مردم به عفو کردن ؛ توانانرينشان به هنگام کيفر دادن است .

و درود خدا بر او ، فرمود : سخاوت آن است که تو آغاز کنی ؛ زيرا آنچه با درخواست داده ميشود يا از روی شرم و يا از بيم

شنيدن سخن ناپسند است .

********************************

و اما حرف خودم :

فرا رسيدن ماه مبارک رمضان ؛ ماه نزول قرآن بر همگان مبارک .....

 

اگه خواستين برا منم تو اين ماه دعا کنيد .... اگه نخواستينم دعا کنيد ...... اگه دلتون هم برام سوخت

هم دعا کنيد .... اصلا زوره بايد دعا کنيد  ..... اصلا  هم نميتونيد از زيرش در بريد که عصبانی

ميشم ..... حالا که اينجور شد اصلا بايد روزی سه وعده صبح ظهر شب دعا کنيد وگرنه من ميدونم با

شماها .........همين که گفتم چونه هم نزنيد ......................

خودتونو کشتينو يه دعا ميخواين بکنيدها .....................................

يه سری هم به اينجا بزنيد ......باور کنيد فاميل نيست هااااااااااااااااااااااااااااااا

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]