حكمت (هشتم )..
و درود خدا بر او ، فرمود : اگر با شمشيرم بر بينی مومن بزنم كه دشمن من شود ‏‏، با من دشمنی نخواهد كرد ، و اگر تمام دنيا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد ، دوست من نخواهد شد ، و اين بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد ، و بر زبان پيامبر امی (ص)گذشت كه فرمود : ( ای علی !!! مومن تورا دشمن نگيرد ، و منافق تو را دوست نخواهد داشت . )

و درود خدا بر او ، فرمود : گناهی كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكی است كه تو را به خود پسندی وا دارد .

و درود خدا بر او ، فرمود : ارزش مرد به اندازه همت اوست ، و راستگويی او به ميزان جوانمرديش ، و شجاعت او به قدر ننگی است كه احساس می كند ، و پاكدامنی او به اندازهً غيرت اوست .

و درود خدا بر او ، فرمود : پيروزی در دورانديشی ، و دورانديشی در به كارگيری صحيح انديشه ، و انديشه صحيح به رازداری است .

و درود خدا بر او ، فرمود : از يورش بزرگوار به هنگام گرسنگی ، و از تهاجم انسان پست به هنگام سيری ، بپرهيز .

********************************

و اما حرف خودم :

وقتی ميبينی كه دوستت ، فاميلت ، با اون كسی كه باهاش ارتباط داری خوشحاله چقدر احساس خوشحالی ميكنی ......

ولی در مقابلش وقتی ميبينی كه اون طرفی كه باهاش در ارتباطی ناراحته ، ناآرومی ميكنه چقدر تو هم ناراحت ميشی ........

اينكه آدم در مقابل احساس ديگران عكس العمل نشون بده اين حالت عجيبی نيست .. گذشته از هر ارتباطی كه بين آدما وجود داره ، اين حق هم هست كه ما انسانيم و ميتونيم برا هم نگران باشيم  از احساس خوشحالی ديگران ، خوشحال و يا حتی بالعكسش اتفاق بيفته ...

يه موقعهايی فكر ميكنم چی ميشد اگه همه آدمها اونقدر خوشحال بودند و هيچ وقت ناراحتی بين آدمها موج نميزد ، هرچند اون موقع هم شايد زندگيها خيلی بی تنوع ميشد .......

من حس ميكنم يه كم اراده هامون ضعيف شده ، اعتماد به نفسامونو از دست داديم ..............داريم تا حدودی به خودمون ظلم ميكنيم .........

بياييم به هم يه قولی بديم :  من به عنوان عمه شما هم به عنوان براردرزاده

به هم قول بديم اراده هامونو قوی كنيم ، خودمونو باور كنيم كه ميتونيم در قبال خيلی كارا ايستادگی كنيم .............اعتمادبه نفسامونو محكم كنيم ...........

خيلی مشكلات حل ميشه ، خيلی غصه ها خورده نميشه و خيلی راحت درست و خيلی اتفاقات ديگه ميوفته .........

باور نميكنی امتحان كن  منم ميخوام امتحان كنم اولين اراده اينكه اومدن تو اينترنتو كم كنم كلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی مشكلات كم ميشه ...............

باور نميكنی ، حالا ميبينی هر كی منو تو اينترنت زياد ديدميتونه دعوام كنه

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]