حكمت (پنجم )..
و درود خدا بر او ، فرمود : از كفاره گناهان بزرگ ، به فرياد مردم رسيدن ، و آرام كردن مصيبت ديدگان است .

و درود خدا بر او ، فرمود : ای فرزند آدم ! زمانی كه خدا را می بينی كه انواع نعمت ها را به تو می رساند تو در حالی كه

مصيت كاری ، بترس .

و درود خدا بر او ، فرمود : كسی چيزی را دل پنهان نكرد جز آنكه در لغزش های زبان و رنگ رخسارش ،آشكار خواهد گشت .

و درود خدا بر او ، فرمود : با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است .

و درود خدا بر او ، فرمود : برترين زهد ، پنهان داشتن زهد است .

********************************

و اما حرف خودم :

اين بار هم سفر جمكران به خوبی  و خوشی تموم شد .... جای همه اونايی كه نبودند هم خالی ....

خب ....... ايشااله دفعه بعد ...

تو اين قسمت ،( و اما حرف خودم : ) نميدونم چی بايد بنويسم .....حرف خيلی زياد دارم و اينجا جاش

نيست .............. البته دو تا خونه اونورترمون كلی اركس و از اين حرفاست و اين صداش اصلا تمركز

نميذاره  برا من كه ......خوب عشق ميكنند اين جور آدما .. تو اين دنيا شادند .... حتما اون دنيام يه

جورايی شاد ميشند ........از اين ور هم از تو هال صدای دعای كميل مياد ... من كدومشو گوش

كنم آخه ..

ای خدا خودت به دادمون برس .........

عمه خانوم ..

 
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]