يكسال گذشت ...
يكسال گذشت .............

امروز يكسال از اينكه من توي اين شهر وب لاگستان قدم گذاشتم ميگذره ..

وقتي آدم ميشينه و روزهاي خودشو دوره ميكنه ، ميبينه چه روزهايي رو از دست داده حالا چه

به خوبي و چه به بدي .......

اين يكسال خيلي سريع گذشت، هر چند كه اين آخرش شايد خيلي سخت گذشت ولي هر

چي بود گذشت .... به قول مشتي با اون دشنه هميشه همراهش بعد هر سختي اي آرامشي

هست ..... و من همچنان منتظرم كه اون آرامش ابدي به سراغم بياد ....

توي اين يكسال خيلي چيزها بر تجربياتم اضافه شد و دوستان خوبي هم پيدا كردم اميدوارم

بتونم خودم هم براي دوستانم مفيد باشم ..

آسماني باشيد ...

عمه خانوم ...
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]