چهلچراع (32) انتخاب شريك ..
شب همگي خوش .............

من هستم ، ولي نيستم .................

چند نكته رو خدمت دوستان با معرفت بگم ... خدمت اونايي كه اين همه لطف دارند و ميخوان من وب لاگ رو از اين حالت خارج كنم عرض كنم كه اين وب لاگ رو ميخواستم براي شب تولدم قالبشو عوض كنم ولي متاسفانه مصادف شده با شب اربعين سالار شهيدان براي همين قول ميدم كه براي بعد اربعين حتما عوض كنم هر چند كه اصلا دلم نميخواد تا آ خر ماه صفر تغييرش بدم ولي خواستم فقط براي حرف دوستان احترام قائل بشم ....بعد هم همين ديگه ...............
آخرش هم اينكه اين چهلچراغ داره تموم ميشه ...........حيف ! كاش ميشد نويسندشو پيدا كرد و باهاش يه صحبتي داشت ولي طرف هيچ نشوني از خودش نذاشته .........

*********************************************
به خدا قسم ، سزاوار رويشيم ..

(لذت بردن ) و شاد شدن نياز ما است . نقطه هاي عطف زندگي ما ـ معمولا ـ رستنگاه

خاطراتي شيرين و لذت بخش است كه حلاوت آن در چارچوب زمان نمي گنجد . گاه پس از

سالها تنها با ديدن يك عكس همه آن شيريني ها بر كاممان مي نشيند .

ما ـ انسانها ـ هنرمند ترين مخلوقات خداييم . ما مهارت آن را داريم كه راه لذت بردن و شاد

شدنمان را از ميان دهها راه متفاوت انتخاب كنيم .

گاه آنقدر در لذت ها غرق مي شويم كه تنها با آمدن يك نجات غريق ! به زندگي

واقعي برگرديم . لذت هاي دنيايي هر چند حلالشان حلال است ـ اما غرق شدن در آنها ما را با

يك سوال مهم رودررو مي كند .

وقتي لذت هاي دنيايي را لذت هاي برتر دانستيم ، نا خوداآگاه شريك لذت حيوانات شده ايم .

حيوانات هم مانند ما از خوردن لذت مي برند و از خوابيدن به آرامش مي رسند .

براي تو كه فراتر از حيوانات هستي و صاحب انديشه و تفكري ، اين لذت ها لذت هاي

برتر نيست . حيف است كه با حيوانات شريك شوي !

ما ميتوانيم با عرض نشينان شريك و همراه باشيم براي آنان انديشيدن و عبادت ، لذت برتر

است و البته ماندني تر . لذت هاي دنيايي تاريخ مصرف دارد ! اما لذت هاي برتر ،

آنگونه نيست . يادت باشد لذت هاي حلال دنيايي لذت است ، اما لذت هاي برتر نيست .

امشب بيا و لذت مناجات را تجربه كن . ( مناجات الذاكرين ) را از مفاتيح پيدا كن . جسمت

را با وضو و روحت را با حضور ذهن تطهير كن . آنوقت آرام آرام از آن بنوش . گواراي وجودت


فرازي را كه برايت شيريني خاصي داشت ، به يادگار بنويس ....

عمه خانوم ...
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]