چهلچراغ (29) بالاخره آمد ..
سلام ، بهونه قشنگ من .................

سلام بهونه قشنگ من ............................

*******************************************
به خدا سوگند ، سزاوار رويشيم ...

امروز جمعه است . روز سرآغاز و سرانجام . يكي از همين جمعه ها ، وقتي آسمان گرگ و ميش

است ، قاصدك ها از محل غروب خورشيد پرواز مي كنند . آنوقت وقتي نماز صبح روي سجاده

ايستاده اي ، قاصدكي كنار تسبيحت مي نشيند و وقتي به سجده ميروي ، از بوي تربت

سرمست مي شوي . آنروز بر لب هاي من و تو ـ به شرط آنكه از منتظران واقعي باشيم ـ ياس

مي نشيند و گوشهاي شنوا صداي (انا القائم ) اش را مي شنوند .

آنروز وقتي مصافحه مي كنيم ، اشك چشمهايمان بي اختيار مي بارد و به جاي سلام به هم

مي گوييم :

آخر انتظار سر آمد ...................

و به ديدارش مي رويم .

جمعه براي من و تو ميتواند تمرين حضور باشد . و تمرين انتظار . هيچ كدام نميدانيم كه جمعه

موعود ، كدام جمعه است .

نميدانم صبج را با سلام بر مهدي آغاز كردي يا نه ؟ او محتاج سلام ما نيست بلكه ما محتاج

عليك اوييم .....اشكال ندارد . شب نيز شب خداست . امشب مفاتيح را باز كن و دعاي عهد را

بياب . تنها خواندن دعا هنر نيست . هنرمند كسيست كه همراه با الفاظ نوراني دعاي عهد ،

عهد ببنده ........

و امشب براي خودت بنويس :

آيا منتظر واقعي هستي ؟؟؟؟؟؟

بايد چه ويژگيهايي داشته باشي ...؟؟؟

كاش ميومدي تا تموم غمهاي ما تموم بشه ؟ يعني ميشه ؟؟؟


عمه خانوم ..eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]