چهلچراغ (25)پشت گرمي ..
مثل اينكه نميشه ما فقط چهلچراغمونو بنويسيم ...........................................ايهاالناس

كمك ...........................كمك ...............................كمك .................................

اومدم امشب وب لاگ بنويسم همين كه داشتم صفحه رو مي آوردم تو پرشين و صفحه نوشتن

چشمم به چهلچراغها كه زيره هم بودن افتاد.......واييييييييييييي

چشمتون روزه بد نبينه ............................اومدم شماره چهلچراغ رو بنويسم كه ديدم

چهلچراغ (23) نيست .........................................................

همون كه موضوش در مورده چراها بودددددددددددددددددددددددددد..................

دزديدنششششششششششششششش..............................................

نميدونم كي و چه جوري اين كارو كرده ولي هر كي بوده هيچ وقت ازش نميگذرم .......

والاه همه جور كاري توي اين پرشين ديده بوديم به جز دزدي ........آخه به اين چهلچراغ بيچاره

چيكار دارين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اون كه با شماها كاري نداره ....................


آدم اگه شجاعت داشته باشه مياد خودشو معرفي ميكنه ميگه من بودم ......ولي تو اين دوره

زمونه آدم شجاع كم پيدا ميشه ...

*******************************************
به خدا سوگند ، سزاوار رويشيم ..

تنها شناسنامه واقعي ما ، كارهايي است كه انجام ميدهيم . هر كار ـ بدون آنكه خود بخواهيم

ـمعرف توانايي و شخصيت ماست .

كارهاي من و تو را چشم هاي بسياري از مردم رصد ! مي كنند و با كنار هم قرار دادن آنها به

تحليل مي نشينند . آن بالادست نيز ماهواره هاي عرش ـ از نگاهي ديگر ـ عملكردمان را

بررسي مي كنند . هر قدم كه بر مي داريم ، اين داستان برقرار است .

مردم كارهايمان را از روي تاثيرشان مي سنجند و خداوند از روي نيتمان .

خوبي اينجاست كه نيت ها هميشه محرمانه اند و پس از خدا تنها ماييم كه از آن خبردار مي

شويم . هر كار ما ـ وقتي ادامه مي يابد ـ كه پشتگرمي داشته باشد . وقتي پيش از كار به آن

انديشيديم ، پشتگرمي ظاهري آن تامين شده است . و وقتي نيتهايمان را تنها وقف خدا كرديم ،

پشتگرمي باطني آنرا بدست آورده ايم .

تنها كارهايي براي من و تو ـ و البته جامعه ـ كارستان ميشود كه پشتگرمي داشته باشد ، اما

كداميك ؟ اين هنر ما انسانهاست كه ميتواند مهم را تشخيص دهد و مهمتر را انتخاب

كند .


امشب يكي از كارهايت را گلچين كن . با ذره بين انديشه ات ببين . آيا به پشتگرمي ظاهر

اهميت داده اي يا پشتگرمي باطن ؟ براي تو كدام در اولويت است ؟


الهه ...................................................................eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]