با اجازه چهلچراغ !!! تعطيل ......
چند وقتي از نوشتن چهلچراغ ميگذره و اينجور كه شواهد نشون ميده همچينم بگي نگي كم

ازش استقبال نميشه .......من اميدوارم كه فقط بتونه بين بچه ها تاثيرشو بذاره .....آمين !!!

امشب از اين چهلچراغ يه اجازه اي گرفتم و اومدم يه چيزايي با شرمندگي بهتون بگم

والاه يه چند وقتيه كه كارو بار زياد بوده و بنده به همه اونهايي كه اومدن و ازچهلچراغ ديدن كردن

و اينا همچين زياد نرسيدم و بهشون سر نزدم ، خيلي متاسفم .....

از اون طرف هم از امروز ديگه از اون اينترنت و مفت و مجاني كه زيره دستمون بود ديگه خبري

نيستو اينا................. همينه ديگه ، روزگاره .........گهي زين به پشت گهي پشت به زين
و از اين

حرفا ...........حالا اين همه راه و اومدم كه بگم ممكنه حتي از اين به بعد تا يه مدتي حتي سر

زدنم هم به شماها كمترم بشه البته با شما ها در ارتباط كه هستم ممكنه با نوشته هاتون

نباشم

خب ديگه حالا اينجوري شده تا ببينيم خدا چي ميخواد ...فقط من هواتونو ندارم موظب باشين

كه حرفاي بد بد ننويسيد ها..............

بعد هم اين چهلچراغ هم ادامه داره تنهاش نذاريدا........دلش ميگيره ها .................ببينيد

چقدر سفارش كردما....................................

من در آخر هم بگم كه همتونو خيلي خيلي دوست دارم . و الان هم دارم فقط روزشماري

مشهدو ميكنم ............و از همه هم خيلي ممنونم ...........


عمه خانومي كه از امروز در فقر شديد اينترنت به سر ميبرد.......


راستي يادم رفت بگم اين برادرزاده گفت كه بگم هركي مياد سر مزاره فروغ جان

يكشنبه ساعت ۳ به بعد... باشه احتمالا يكي دو ساعتي هستيم بچه ها هم ميان.....

شما هم بياند............خوراكي هم بياريد بيكار نباشيم ....eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]