چهلچراغ(12)زبان شب !..
حق شهيد .....

تمام كسانيكه به بشريت به نحوي خدمت كرده اند حقي به بشريت دارند از هرراه : از راه علم ـاز راه فلسفه و انديشه ـ از راه صنعت ، از راه خدمت و اكتشاف ـ از راه اخلاق و حكمت عملي و ..ولي هيچكس حقي به اندازه حق شهدا بر بشريت ندارد و بهمين جهت هم عكس العمل احساس آميز انسانها و ابراز عواطف خالصانه آنها درباره شهدا بيش از ساير گروهها است .

چرا و به چه علت حق شهدا از حق ساير خدمتگزاران بيشتر و عظيمتر است ؟

**********************************************************
************************************************************
به خدا سوگند ، سزاوار رويشيم ..

شب نجواي عجيبي دارد . احساس مي كنم الفباي شب باروز متفاوت است . در روز فرياد

نوعي اعتراض است و نگاه نوعي انتقال پيام ، اما در سياهي شب بي اختيار اعتراضمان را در

سايه اي از سكوت بيان مي كنيم و نگاه سودمند نيست .

شب براي حرف زدن و دردُدل كردن شفاف تر !!!!!! است . گويي احساس مي كني

خطوط مخابراتي ! خلوت تر است و در كوتاهترين زمان پيامت را به مقصد مي رساند .

در ميان سكوت شب الهامي است كه مرا و ترا به تامل وا مي دارد . اگر همراهيش كنيم ، بي

اختيار ذهنمان پر ميكشد .

امشب مي تواند خاطره انگيزترين شب سال باشد .آخر دوست دارم با هم و در يك زمان به

به آستان تربت سجده كنيم ، اما بگذاريم سكوت ، حرفايمان را بزند.الفباي روز براي شب

سودمند نيست . سر ـ اين بلندترين قله وجودت را ـ به تربت بگذار . آنوقت خدا را در نظر بياور .

نه فراتر از ابرها و اوج آسمانها ! نه ! همين پايين دست . روبرويت . نزديكت !

آنوقت آرام آرام دلت را به سويش روانه كن . چه خوب ميشود رحمتش را بر دلت بريزد .

راستي ! اگر نگاهت اشك باريد ، بگذار ببارد . اين افتخار توست كه دلي شكسته داري . لذت

اين سفر تنها براي توست ، اما سوغات آن ميتواند ما را هم بهرمند كند . بيانديش :

آيا حرفهايي كه تنها به خدا مي زنيم ، نياز به دسته بندي! دارد؟

چقدر راحت با خدا حرف ميزني ؟عمه خانوم
***************************************************************
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

سلام به دوستان عزيز
اميدوارم که توی اين روزهای برفی ، قلمهاتون، دلهاتون و البته دمتون گرم باشه.من برگشتم.يعنی اميدوارم که واقعا بر گشته باشم ، چون ممکنه دوباره ناپديد بشم.البته اگر اينبار ناپديد شدم بدونيد که زير سر عمه خانومه......

حالا هم دوست دارم شما رو به یه جشن تولد کوچولو دعوت کنم .اين جشن رو به همراه عزيزترين دوستم(عمق) بر پا خواهيم کرد.بعدا بيشتر درباره اش خواهم گفت.

وداعی نيست که اين آغاز سلام است.
برادرزاده....eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]