از خودم
سلام
ديشب خواب عجيبی ديدم...مثل کابوسهای شبهای قبل نبود .باور نکردنی..
خواب ديدم با چند نفر از دوستام توی آسمون بوديم يا جايی مثله يه ايوونه بزرگ که آسمون توی دستامون بود ...من عاشقه آسمونم ..اگه شبها ستاره های پنجره ام رو نبينم خوابم نمی بره...بعد توی خواب دنبال شهابهای آسمونی می گشتم (طبق معموله واقعيت )که ناگهان سمت چپ آسمون پر شد از شهاب ...با حالتی خاص مثله رقصه نور ..توی خواب که خيلی ذوق کردم و صبح ساعت ۱۰:۴۵ وقتی که يادم افتاد بيشتر ذوق کردم ...


اينها رو گفتم يادم افتاد راستی آخرين سالی است که می تونيم باران شهاب رو در ايران ببينيم ..من تاريخ دقيقش رو می دونم و به موقعش بهتون می گم

حالا به نظر شما تعبير اين خواب چيه؟
فائزه.

eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]