پدر...........
بزرگان گفته اند:

راز اسم حضرت علي (ع ) در حرف عين اونه ..

عين يعني عبادت عين يعني عدالت

عين يعني علم عين يعني عمل

عين يعني عرفان عين يعني عصمت

عين يعني عشــــــــــق ...

زمانيكه اين هفت تا با هم جمع بشند يعني علي...
حالا آيا شما كسي رو سراغ دارين كه اين هفت صفت رو تو خودش داشته باشه ..؟؟؟

اميدوارم تمامي شما جزوه حرف عين حضرت باشيد...

روز پدر را به تمامي پدران خوب تبريك ميگم .......

حادثه

حادثه ،مي آيد....بي گمان ،مي دانم

در همان ساعت و روزي كه مقدر شده است...
از همان روز نخست .
مثل آن صبح زمستاني دور،
كه برادر را برد،
يا در آن بعدازظهر،
كه پدرمرددر آن شهر غريب .
حادثه مي آيد،
بي گمان ، ميدانم . در زمان تاريخي است ،
كه من ،
هر سال از آن مي گذرم ،
تا رسد وقت و زمان موعود.
من نميدانم كي ،
در شبي تاريك است ؟
يا كه يك روز بهاري و لطيف ؟
يا كه در پائيز است ؟
آسمانش ابري است ؟
كـــــــــــاش باران باشد!!!!!!!
حادثه مي آيد.
من نميدانم كي .
اما............. بي گمان
نزديك است ...........

الي .......

eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]