كلبه فقيرانه
خدايا

من در كلبه فقيرانه خود

        چيزی را دارم

                  كه تو در عرش كبريايی خود نداری

من چون تويی دارم

                                                  و تو چون خود نداری....

 

                                                                             امام زين العابدين(ع)

 

 اين جمله ايست كه از ديروز توی محل كارم جلوی چشمام به ديوار زده شده .. جداَ قشنگه ..اينكه هر چی بيشتر فكر ميكنم و نگاهش ميكنم ،‌بيشتر به عمقش پی ميبرم ...

من چون توئی دارم ........ توئی دارم ......... و تو چون خود نداری ...... خود نداری

امام عزيز خواسته با اين جمله حجت را در مورد نيايش با خدای خودش تموم كنه و همه چيز را در اين جمله خلاصه كرده...

با توسل به خدايی كه چون خودی ندارد اميدتون را قطع نكنيد و بدونيد كه هميشه با شماست و شمائيد كه بايستی خود را با او همراه كنيد...   

                
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]