ناکجا آباد
و عشق صدای فاصله هاست ........

صدای قدم های توست که نزدیک و نزدیک تر می شود

عشق گرمای نفسهای من است روی گونه های خیس تو

عشق نگاه خیره من است به نا کجا آباد فاصله مان

عشق فریاد چشمانم در سکوت محزون بغض فشرده ی گلوی توست

عشق دستان یخ زده ی من است مابین انگشتان مهربان تو

عشق تحمل تمام این دلتنگیهاست .. تحمل بی تو بودنها

عشق تمام من است .. نیاز با تو بودنها ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]