حکمت (پانزدهم)..
و درود خدا بر او ، فرمود : فقيه کامل کسی است که مردم را از آمرزش خدا مايوس ؛ و از مهربانی او نوميد نکند ؛ و از عذاب ناگهانی خدا ايمن نسازد.

و درود خدا بر او ، فرمود : همانا اين دل همانند بدن ها افسرده ميشوند؛ پس برای شادابی دلها ؛ سخنان زيبای حکمت آميز را بجوييد.

و درود خدا بر او ، فرمود : بی ارزش ترين دانش ؛ دانشی است که بر سر زبان است ؛ و برترين علم ؛ علمی است که دراعضاء و جوارح آشکار است.

 و درود خدا بر او ، فرمود : نزديکترين مردم به پيامبران ؛ داناترين آنان است ؛ به آنچه که آورده اند.

و درود خدا بر او ، فرمود : خوابيدن همراه با يقين ؛ برتر از نمازگزاردن با شک و ترديد است.

********************************

و اما حرف خودم :

هميشه دوست داشتم که دنيای دوستی و صميميت خود را با پرندگان قسمت کنم ..در گوشم نغمه محبت و الفت بخوانند ؛ دلم ميخواهد با آنها حرف بزنم ! حرفهای تنهاييم را .. اما نميدانم چگونه ؟ به آنها مهر می ورزم ؛‌آنها بهترين مرام محبت و دوستی را دارند. و زندگی ساده ای که درآن ماديات نقشی ندارند. زندگی همراه با عشق و علاقه و صميميت .. زندگی با دو بال و يک قلب به ظاهر کوچک اما به اندازه يک دنيای بزرگ ..پس بياييد پرنده گونه به آغوش زندگی برويم ...

پروردگارا ! ما را در مسير درست زندگی هدايت کن و آنی مارا به خودمان وا مگذار..

عمه خانوم ..
eli _a_kop

[ خانه | آرشيو | پست الکترونيکي | پرشين بلاگ ]